Financiële ontwikkelingen

Mee- en tegenvallers

De mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen worden in dit onderdeel van de rapportage toegelicht. Mee- en tegenvallers worden gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Het uitgangspunt is dat de rest van het jaar waar mogelijk en indien nodig bijgestuurd wordt, zodat de afwijkingen alsnog binnen de kaders van de Programmabegroting 2022-2025 blijven.

De 1e Tussentijdse Rapportage 2022 is bedoeld om inzicht te krijgen in de financiële positie van het begrotingsjaar 2022, maar ook om vooruit te kijken naar komende jaren. De mee- en tegenvallers zijn daarmee input voor de Kaderbrief 2023. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter worden vanaf 2023 dan ook verwerkt in de Programmabegroting 2023-2026.

De mee- en tegenvallers zijn per programma weergegeven.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38