Home

Financiële ontwikkelingen

Onderwerpen Onderwijs

Meevaller

Tegenvaller

1.

Brandverzekering onderwijshuisvesting

116.000

Totaal Onderwijs

116.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Brandverzekering onderwijshuisvesting

De kosten voor de brandverzekering zijn door het beperkte aanbod, aangepaste voorwaarden en een groter risico voor de verzekeringsmaatschappijen sterk gestegen. In 2021 is de taxatie van de herbouwwaarde van het vastgoed afgerond. De waarde is toegenomen door de prijsstijgingen in de bouwsector en de funderingen zijn toegevoegd.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38