Home

Financiële ontwikkelingen

Onderwerpen Algemene Dekkingsmiddelen

Meevaller

Tegenvaller

1.

Decembercirculaire 2021

716.000

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

716.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Decembercirculaire 2021

De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670).

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38