1e TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2022

De gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar 1e Tussentijdse rapportage 2022 die aan de gemeenteraad ter vaststelling is aangeboden. Hierin is op een rij gezet hoever de gemeente is met de uitvoering van de speerpunten van beleid en de besteding van de budgetten die in de begroting 2022 staan. Het betreft een inschatting over heel 2022, gebaseerd op de realisatie van de programmabegroting over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar.

De raad heeft op 5 juli 2022 de 1e Tussentijdse rapportage behandeld en vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38