Home

Financiële ontwikkelingen

Onderwerpen Verkeer en Vervoer

Meevaller

Tegenvaller

1.

Zwerfvuil opruimen

35.000

2.

Verlengde Velostrada Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan

15.000

3.

Parkeerterrein Zeeheldenbuurt

15.000

Totaal Verkeer en Vervoer

65.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Zwerfvuil opruimen

Rondom het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands is veel last van zwerfafval, met name in de weekenden. Voor het opruimen hiervan maken we extra kosten die niet begroot zijn.

2.

Verlengde Velostrada Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan

In 2022 wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. Voor het laten opstellen hiervan en de inzet van een projectleider is voorbereidingsbudget nodig van € 15.000 (zie voor nadere toelichting op dit project Hoofstuk Bestemmingsreserves, Reserve Mobiliteit).

3.

Parkeerterrein Zeeheldenbuurt

Voordat voor dit project een concreet investeringsvoorstel kan worden opgesteld is een ontwerp noodzakelijk. De kosten hiervoor, inclusief inzet van een projectleider, bedragen € 15.000 (zie voor nadere toelichting op dit project Hoofstuk Bestemmingsreserves, Reserve Mobiliteit).

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38