Home

Financiële ontwikkelingen

Onderwerpen Veiligheid

Meevaller

Tegenvaller

1.

Integraal Veiligheidsbeleid

75.000

Totaal Veiligheid

75.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Integraal Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbudget gaat grotendeels op aan participaties en deelnemingen, denk hierbij aan o.a. het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC), Burgernet, en vaste activiteiten, zoals het donkere dagen offensief. Het budget biedt geen financiële ruimte om bij ordeverstoringen snelle interventies, zoals cameratoezicht, te plegen of in te spelen op actuele ontwikkelingen. De afgelopen jaren waren hierdoor overschrijdingen op het budget. Voor 2022 is het budget niet toereikend en wordt daarom met € 75.000 verhoogd.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38