Bestemmingsreserves

Reserve Corona

Naam van de reserve

Corona

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Wordt programma-breed ingezet

Doel van de reserve

Ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de coronacrisis.

Voeding

De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 5 miljoen; vastgesteld door de raad op 7 april 2020.

Omvang per 1-1-2022

€ 1,1 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

Toelichting

In 2020 is € 5 miljoen ter beschikking gesteld en tot en met 2021 is daarvan € 3,9 miljoen uitgegeven, waarmee de stand van de bestemmingsreserve op 1 januari 2022 € 1,1 miljoen bedraagt.

Ontwikkelingen

In de raad van 7 juni 2022 wordt het bestedingsplan 2022 van € 725.000 (ibabs-nummer 2617) behandeld. Deze € 725.000 wordt in 2022 ingezet ter ondersteuning van de ondernemer, de kwetsbare inwoners en de maatschappelijke instellingen, die nog extra steun nodig hebben als gevolg van de coronacrisis.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38