Financiële positie 2022

De uitgangspositie voor de 1e tussentijdse rapportage 2022 is de uitkomst van de Programmabegroting 2022-2025 en de financiële gevolgen van de raadsbesluiten, die in de periode november 2021 tot en met april 2022 zijn genomen.

Uitgangspositie

2022

Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging

Primitieve begroting 2022

-5.555.244

Begrotingswijzigingen

Nota van wijziging begroting 2022

2.901.668

Wijzigingen na 2e Tussentijdse rapportage 2021

0

BW 4 Bestedingsplan Herstelbeleid na corona 2022-2025

0

BW 8 Gebiedsvisie Julianabaan

0

BW 6 Mobiliteit Mall of the Netherlands

0

Totaal Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging

-2.653.576

Mutaties 1e Turap

Mee- en tegenvallers onderdeel 1e Tussentijdse rapportage

52.707

Totaal Mutaties 1e Turap

52.707

Voorlopig begrotingsresultaat 2022

-2.600.869

Bedragen x € 1

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-10.025.639

Voorlopig structureel begrotingssaldo 2022

7.424.770

Bedragen x € 1

De financiële consequenties worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar:

  • BW 8 Gebiedsvisie Julianabaan € 425.000.

De financiële consequenties worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves:

  • BW 4 Bestedingsplan Herstelbeleid na corona 2022-2025 uit reserve Herstelbeleid € 1.146.000.
  • BW 6 Mobiliteit Mall of the Netherlands € 900.000 uit de reserve Mobiliteit.    

Na de vaststelling van de Programmabegroting 2022-2025 zijn mee- en tegenvallers ontstaan. Mee- en tegenvallers in 2022 worden gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2022 worden de mee- en tegenvallers die dan bekend zijn door middel van een begrotingswijziging in de gemeentebegroting 2022 verwerkt.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38