Home

Financiële ontwikkelingen

In dit hoofdstuk zijn de budgettair neutrale ontwikkelingen opgenomen. Deze hebben geen invloed op het begrotingsresultaat en zijn onder te verdelen in drie categorieën:

  • Wijzigingen van de begroting met een reserve mutatie.
  • Wijzigingen van de begrote lasten waarbij de mutatie bij de baten even groot is.
  • Wijzigingen waarbij de lasten programma-overstijgend muteren.
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38