Home

Financiële ontwikkelingen

Onderwerpen Volksgezondheid en milieu

Meevaller

Tegenvaller

1.

GGD 2021

18.000

Totaal Volksgezondheid en milieu

18.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

GGD 2021

De definitieve afrekening van de GGD-VT is minder voordelig dan op basis van de voorlopige afrekening 2021 werd verwacht. Voor de GGD gaat het om een bedrag van € 18.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38