Bestemmingsreserves

De afgelopen jaren is een aantal bestemmingsreserves gevormd. Afgesproken is dat een kader en bestedingsplan voor ieder van deze reserves aan de raad wordt voorgelegd. Na het vaststellen van deze bestedingsplannen worden de beoogde onttrekkingen via een separate begrotingswijziging verwerkt.
In de P&C-cyclus wordt vervolgens over de voortgang van de bestedingsplannen gerapporteerd, zodat de raad geïnformeerd blijft over de stand van zaken van de verschillende projecten die onder deze bestemmingsreserves vallen.

Het gaat om de volgende bestemmingsreserves:

  • Langer zelfstandig wonen
  • Herstelbeleid
  • Bereikbaarheid
  • Mobiliteit
  • Duurzaamheid en energietransitie
  • Onderwijshuisvesting
  • Corona
  • Sterk voor Noord

Hierna worden de reserves beschreven en de stand van zaken toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:34:48 met de export van 07/06/2022 16:16:38